Fanpage Facebook Kanał YouTube

Aktywne i kreatywne wakacje

Masz pytania? Zadzwoń 607 164 969
501 122 855
Formularz kontaktowy

Polityka prywatności

1. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane są przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych.

Administratorem Danych Osobowych jest Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą przy ul. Draceny 25H/2, 04-879 Warszawa.

Dane osobowe, które Zgłaszający (Klient) przekazuje Dream Team Łukasz Karlak w związku z zawarciem umowy o usługę turystyczną. Dream Team Łukasz Karlak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator zobowiązuje się do zabezpieczania i przetwarzania danych zgodnie z z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…).

Podstawą prawną przetwarzania są: a) zgoda Klienta, wyrażana również w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarowanych podczas rezerwacji imprezy b) niezbędność posiadania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora W wypadku zawierania umowy za pośrednictwem biura agencyjnego zgoda dotyczy również przetwarzania danych przez to biuro, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umów o usługi turystyczne oraz konsekwencji prawnych z nich wynikających. Zbierane są następujące dane klientów i uczestników: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, oraz data urodzenia uczestnika, nr PESEL i informacje o szczepieniach i zaleceniach odnośnie opieki nad jego zdrowiem (Karta uczestnika wypoczynku zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). Podanie danych osobowych Klienta i uczestników jest dobrowolne, ale konieczne z powodu wymogów prawnych oraz niezbędności dla zawarcia umowy o usługę turystyczną. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy o usługę turystyczną.

W celu realizacji obowiązków prawnych (np. meldunkowego) oraz świadczeń zawartych w umowie o usługę turystyczną niezbędne dane mogą być przekazywane organom publicznym oraz podwykonawcom usług turystycznych (hotele, ośrodki wypoczynkowe, biura podróży, agenci turystyczni, przewoźnicy, służba zdrowia, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty wspomagające obsługę informatyczną Systemu Rezerwacji On-line, biuro rachunkowe obsługujące księgowość Administratora itd.), na co Klient w imieniu swoim i zgłoszonych uczestników również wyraża zgodę zawierając umowę.

Klient przekazując dane osobowe wyraża jednocześnie zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę/zgody na przetwarzanie danych Klient może w każdej chwili w całości bądź częściowo odwołać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, informując o tym Administratora drogą mailową na biuro@dream-team.com.pl lub w inny prawnie skuteczny sposób. Klient ma również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania danych osobowych Klienta poza Kontem, wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zostały pozyskane (minimalny obowiązkowy okres przechowywania dokumentów księgowych oraz okres przedawnienia roszczeń).

2. Mechanizmy cookies na stronach internetowych Dream-Team

W związku z udostępnianiem usług internetowych, Dream-Team stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

a) tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej Państwu informacji;

b) zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, wersja dla niedowidzących);

c) przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

3. Kontakt

W przypadku Państwa pytań dotyczących stosowanej przez Urząd polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres biuro@dream-team.com.pl

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.